4. Gün

09.00-09.45 DERS ADI: Kabul ve Kararlılık Terapisine (ACT) Genel Bakış  ve Klinik Uygulamalar
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. SEVİNÇ ULUSOY

  DERS KONUSU: Kural Güdümlülük & Değer odaklı müdahaleler
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Değerler, kişinin kıymet verdiği, anlamlı, dolu dolu bir yaşam için hayatında olmasını istediği prensipler, kişiye  rehberlik eden yaşam tercihleridir. Kişinin değerlerden ziyade  kuralları doğrultusunda hareket etmesi ve yaşantısal kaçınmanın baskınlığı anlam açısından fakir bir hayat yaşamasına ve yaşam kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Terapinin yönünün belirlenmesi ve motivasyon oluşturması açısından deeeğer çalışması ACT sürecinde önemli bir yer teşkill etmektedir.Bu oturumda, teorik eğitimin yanı sıra değerlerin keşfi ve klliniktee kullanımına ilişkin uygulamalara yer verilecektir.

 

10.00-10.45 DERS ADI: Kabul ve Kararlılık Terapisine (ACT) Genel Bakış  ve Klinik Uygulamalar
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. SEVİNÇ ULUSOY

  DERS KONUSU: Yaşantısal Kaçınma & Gönüllülük, Kabul
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Yaşantısal kaçınma,istenmeyen içsel yaşantılarla  temas halinde olmaya gönüllsüzlük ile birlikte onların sıklığını, şeklini, durumsal algıllamalarını değiştirme çabası olarak tanımlanmaktadır. ACT yaklaşımı istenmeyen bu içsel yaşantılara karşı yargısız ve açık bir tutumu benimser. Bu oturumda kabul müdahalelerine değinilecek olup tecrübi öğrenme hedefllenmektedir.

 

11.00-11.45 DERS ADI: Kabul ve Kararlılık Terapisine (ACT) Genel Bakış  ve Klinik Uygulamalar
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. SEVİNÇ ULUSOY

  DERS KONUSU: Bilişsel Birleşme &Bilişsel ayrışma, Kendindelik, An ile Esnek Temas Becerilerinin Geliştirilmesi
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bilişsel birleşme kişinin davranışlarının bilişlerinin denetimi altında olmasını ve bağlamsal duyarlılığın azalmasını ifade eder. Bilişsel ayrılma müdahaleleri ise düşüncelerin içeriğini değil de bağlamını değiştirmeyi, onlara mesafe alabilmeyi hedeflemektedir. Bu oturumda klinikte karşılaşılabilecek bilişsel birleşme örnekleri incelenecek ve teorik anlatımın yanı sıra ayrışma müdahaleleri üzerinden uygulamalara yer verilecektir.

An ile Esnek Temas ise yaşanılan ana amaçlı yargısız bir tutumla  dikkatini vermek; halihazırda olup biteni fark etmek, tanımlamak; düşünce, duygu, anı ve beden duyumlarının gelip gitmesine  izin vermek; bu deneyimlere açık  bir duruş sergilemektir. Bu oturumda teorik anlatımın yanı sıra an ile temas becerilerini arttırmaya yönellik müdahaleler tecrübi bir şekilde uygulamalı olarak aktarılacaktır.
 
12.00-12.45 DERS ADI: Kabul ve Kararlılık Terapisine (ACT) Genel Bakış  ve Klinik Uygulamalar
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: UZM. DR. SEVİNÇ ULUSOY

  DERS KONUSU: RFT Penceresinden Benlik, Benlik ilişkili ACT Müdahaleleri ile ACT & Klinik Uygulamalar
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Kişinin içsel tecrübelerinin içeriğinden kendini ayıramaması, kendisiyle ilgili hikayeleri ile birleşme halinde olması kavramsal benliğe bağlanma olarak tanımlanır ve PE müdahaleleri ile kişisel bir bütünlük, güvenlik ve süreklilik tecrübesi sağlayan bağlamsal benllik algısının geliştirilmesi hedeflenir. Bu oturumda ACT'in 3 benlik algısına değinilecek ve bağlamsal benlik allgısına yönelik müdahaleler uygulamalı bir şekilde aktarılacaktır.

Bir terapi seansı süresince ACTmüdahalelerinin nasıl yapılabilleceğine dair grup uygulaması ve ikili egzersizler ile öğrenilenlerin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
 

ÖĞLE ARASI

 

14.00-14.45 DERS ADI: Metakognitif Terapinin Temelleri
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ.DR.SEDAT BATMAZ

  DERS KONUSU: Metakognitif terapinin temel ilkeleri
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bu derste metakognitif terapinin kısa tarihçesi, temel felsefesi, insan doğasına bakışı, temel kavramları, kişilik gelişimindeki rolü, psikopatolojiye bakışı, kant düzeyi, kurama getirilen eleştiriler ele alınacaktır.

 

15.00-15.45 DERS ADI: Metakognitif Terapinin Temelleri
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ.DR.SEDAT BATMAZ

  DERS KONUSU: Metakognitif terapide psikoterapi süreci
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bu derste metakognitif terapideki psikoterapi süreci, terapötik atmosfer, tedavi amaçları, danışan-terapist rolleri, terapinin aşamaları ele alınacaktır.

 

16.00-16.45 DERS ADI: Metakognitif Terapinin Temelleri
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ.DR.SEDAT BATMAZ

  DERS KONUSU: Metakognitif terapinin temel teknikleri
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bu derste motivasyonu artırma, tedaviyle tanışıklık kurma, metakognitif düzeyde görüşme, mesafeli farkındalık, dikkat eğitimi, tehlikei izlemenin sonlandırılması, endişelenme ve ruminasyonun ertelenmesi veya durdurulması, davranışsal deneyler, yanlı üstbilişsel inanışların değiştirilmesi ele alınacaktır. 

 

17.00-17.45 DERS ADI: Metakognitif Terapinin Temelleri
 

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ.DR.SEDAT BATMAZ

  DERS KONUSU: Metakognitif terapi uygulamaları
 

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Bu derste önceki derslerde bahsedilen kuramsal temellerden hareketle olgu örnekleri üzerinden katılımcıların rol oynama teknikleri aracılığıyla metakogitif terapi uygulamaları sağlanacaktır ve uygulama becerisi kazanmaları amaçlanacaktır.