2.Gün

09.00-09.45  DERS ADI: PANİK BOZUKLUĞU ve AGORAFOBİ TERAPİSİNDE SANAL GERÇEKLİK, ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK, MİKST GERÇEKLİK ve DİĞER TEKNOLOJİK GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMLARI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT YÜKSEL

DERS KONUSU: PANİK BOZUKLUĞU'NUN VE AGORAFOBİ'NİN TEKNOLOJİK GÜÇLENDİRME BAĞLAMINDA TANILANMASI ve BDT FORMÜLASYONU

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

-Panik Bozukluğu Tanılanması

-Panik Bozukluğu Formülasyonu                                                                     

-Panik Bozukluğu tanısı ve formülasyonu konusunda -teknolojik güçlendirme uygulamalarına aktarılabilirlik açısından- psikopatoloji ve BDT'deki yeni gelişmeler ışığında bilgi verilecektir.

-Agorafobi Tanılanması

-Agorafobi Formülasyonu

-Agorafobi tanısı ve formülasyonu konusunda -teknolojik güçlendirme uygulamalarına aktarılabilirlik açısından- psikopatoloji ve BDT'deki yeni gelişmeler ışığında bilgi verilecektir.

 

10.00-10.45  DERS ADI: PANİK BOZUKLUĞU ve AGORAFOBİ TERAPİSİNDE SANAL GERÇEKLİK, ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK, MİKST GERÇEKLİK ve DİĞER TEKNOLOJİK GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMLARI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT YÜKSEL

DERS KONUSU: GERÇEK DIŞI GERÇEKLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR-I-II

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:                                                                                       

-Gerçeklik ilkeleri

-Sinirbilim ve felsefe bağlamında bilinç ve gerçeklik

-Fantezi ve gerçeklik

-Duygu kuramları ve kurgu

-Benzetim kuramları

-İmmersiyon, katılım, buradalık, uzaysal buradalık, gerçekçilik

-Sanal, arttırılmış ve mikst gerçeklik

-Diğer teknolojik güçlendirme yaklaşımları (Dikkat eğitimleri, benzetimler, biofeedback, neurofeedback vb.)
 
 
11.00-11.45 DERS ADI: PANİK BOZUKLUĞU VE AGORAFOBİ TERAPİSİNDE SANAL GERÇEKLİK, ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK, MİKST GERÇEKLİK ve DİĞER TEKNOLOJİK GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMLARI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT YÜKSEL

DERS KONUSU: PANİK BOZUKLUĞU VE AGORAFOBİ TERAPİSİNDE GERÇEK DIŞI GERÇEKLİK KULLANIMI I-II

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

-Sanal, arttırılmış ve mikst gerçekliğin panik bozukluğu psikoterapisi sürecindeki kullanımı (sanal üç boyutlu ortam+interoseptif ortam)

-Biliş keşfinde kullanımı

-Bilişsel prova amacıyla kullanımı

-Maruz bırakmada kullanımı

 

12.00-12.45 DERS ADI: PANİK BOZUKLUĞU VE AGORAFOBİ TERAPİSİNDE SANAL GERÇEKLİK, ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK, MİKST GERÇEKLİK ve DİĞER TEKNOLOJİK GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMLARI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT YÜKSEL

DERS KONUSU: PANİK BOZUKLUĞU ve AGORAFOBİ TERAPİSİNDE DİĞER TEKNOLOJİK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ-I-II

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

-Dikkat eğitimi

-Dikkat yanlılığı kavramı ile ilgili bilgi verilecek ve iki tanıda ortaya çıkabilecek dikkat yanlılığı durumlarının geriletilmesi için kullanılabilecek teknoloji destekli uygulamalar tanıtılacaktır.

-Biofeedback uygulamaları (respiratuar, kardiyak vb.)

-Neurofeedback uygulamaları

-Benzetimler

 

 

ÖĞLE ARASI

 

14.00-14.45 DERS ADI: Sağlık Kaygısı  ve Hastalık Kaygısında Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Kabul Kararlılık uygulamaları (BDT -HA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SELÇUK ASLAN

DERS KONUSU:  HASTALIK KAYGISINDA BDT VE ACT  UYGULAMALARI

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Birinci derste Hastalık kaygısı kliink özellikler ve tanı koyma. Hastaların aşırı tetikik ve kaçınma davranışları. Güvence davranışları.  İşlevsiz inançları ve yogunlaşan distress ve ankisyete duyguları ve eşlik eden düşünceler ve davranışları ele alınarak formulasyon oluşturma üzeirnde durulacaktır.  

 

15.00-15.45 DERS ADI: Sağlık Kaygısı  ve Hastalık Kaygısında Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Kabul Kararlılık uygulamaları (BDT -HA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SELÇUK ASLAN

DERS KONUSU:  HASTALIK KAYGISINDA BDT VE ACT  UYGULAMALARI

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

İkinci derste seans seans BDT süreci çalışılacaktır. Psikoeğiitm ve BDT  Formulasyon örnekleri verilecektir. İnanclar ve kanıt inceleme işlevsel analiz ve avantaj dezavantaj çalışması, sonrasında kaygı erteleme ve temel inançlar üzerine çalışma örnekleri üzerinde durulacaktır.

 

16.00-16.45 DERS ADI: Sağlık Kaygısı  ve Hastalık Kaygısında Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Kabul Kararlılık uygulamaları (BDT -HA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SELÇUK ASLAN

DERS KONUSU:  HASTALIK KAYGISINDA BDT VE ACT  UYGULAMALARI

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Üçüncü derste 3. Dalga psikoterapiler hakkında ve ACT ile iligli temel kavramlar. ACT Kabul kararlılık terapilerinin hastalık ve saglık kaygısına yaklaşımı aktarılacaktır.  Öncüller ve sonuçlar nasıl belirlenebilir. Aşırı davranışlar nelerdir.

 

17.00-17.45 DERS ADI: Sağlık Kaygısı  ve Hastalık Kaygısında Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Kabul Kararlılık uygulamaları (BDT -HA)

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. SELÇUK ASLAN

DERS KONUSU:  HASTALIK KAYGISINDA BDT VE ACT  UYGULAMALARI

DETAYLI DERS İÇERİĞİ

Kişinin geçmişten kuralları ve son dönemlerde önemli  değerler sistemi çalışması ile devam edilecek. Kendilik kavramı, Bağlam içindeki işlevi. Hastalık ve sağlık konusunun içinde bulunduğu bağlam ile ilişkisi ve yaşamındaki işlevi üzerinde çalışmak. Kişide yeni ve daha işlevsel bir olumlu kendilik kavramının oluşması çalışmaları.