1.Gün

09.00-  09.45 DERS ADI: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER (BDT) VE SANAL GERÇEKLİK
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ.DR.UĞUR DOĞAN

DERS KONUSU: SANAL GERÇEKLİK İLE MARUZ BIRAKMANIN BDT'NİN UYGULANMASINDAKİ YERİ

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Sanal gerçeklik ve 360 derece videoların içerikleri, teknik özellikleri, temin edilebilecek platformlar, kullanılabilecek platformların tanıtılması. 360 derece videoların çekiminin nasıl yapalacağı konusunda bilgilendirmesi yapılması. Maruz bırakmalarda sanal gerçeklik videolarının yerinin ele alınması.

 

10.00-10.45 DERS ADI: BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİLER (BDT) VE MARUZ BIRAKMA

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: DOÇ.DR.UĞUR DOĞAN

DERS KONUSU: SANAL GERÇEKLİK İLE MARUZ BIRAKMANIN BDT'NİN UYGULANMASINDAKİ YERİ

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Sanal gerçeklik ve 360 derece videoların içerikleri, teknik özellikleri, temin edilebilecek platformlar, kullanılabilecek platformların tanıtılması. 360 derece videoların çekiminin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirmesi yapılması. Maruz bırakmalarda sanal gerçeklik videolarının yerinin ele alınması.

 

11.00-11.45
DERS ADI: KENDİ KENDİNE YARDIM UYGULAMASI
DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: ÖGR. GÖR. DR. ÖMER ÖZER

AKRAN DESTEK EKİBİ – ANADES

 

DERS KONUSU: KENDİ KENDİNE YARDIM UYGULAMASI

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Kendi kendine yardım nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Kendi kendine yardım uygulaması nasıl hazırlanır? Nelere dikkkat edilmelidir?

 

12.00-12.45 DERS ADI: KENDİ KENDİNE YARDIM UYGULAMASI

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: ÖGR. GÖR. DR. ÖMER ÖZER

AKRAN DESTEK EKİBİ – ANADES

 

DERS KONUSU: KENDİ KENDİNE YARDIM UYGULAMASI

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Kendi kendine yardım nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Kendi kendine yardım uygulaması nasıl hazırlanır? Nelere dikkkat edilmelidir?

 

 

ÖĞLE ARASI

 

14.00-14.45 DERS ADI: ŞEFKAT ODAKLI TERAPİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. ZEYNEP KARATAŞ

DERS KONUSU: Şefkat Odaklı Terapi'ye Giriş, Temel Felsefe ve Temel Kavramlar

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Şefkat Odaklı Terapi (ŞOT) (Compassion Focused Therapy-CFT) temelleri İngiliz psikolog Paul Gilbert tarafından yapılan gözlemlerle ve çalışmalarla 1980'lere kadar uzanmakta olan ve 2000’li yılların başlarında geliştirilen bir terapidir. Gilbert kuramını bilişsel davranışçı terapi, Jung terapisi, evrimsel psikoloji, nörofizyoloji ve bağlanma gibi çeşitli kuramlardan faydalanarak geliştirmiştir. Bu derste;

Şefkat Odaklı Terapiye Giriş yapılacaktır ardından Şefkat Odaklı Terapinin Temel Felsefesi ele alınacaktır. Şefkat Odaklı Terapinin Temel Kavramlarına değinilecektir.
 
15.00-15.45

DERS ADI: ŞEFKAT ODAKLI TERAPİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. ZEYNEP KARATAŞ

DERS KONUSU: Kişilik Gelişimi ve Psikolojik Sağlık-Sağlıksızlık

DETAYLI DERS İÇERİĞİ:

Bu derste Şefkat Odaklı Terapide kişilik gelişim ele alınacak ardından, Şefkat Odaklı Terapide psikolojik sağlık ve işlevsizlik üzerinde durulacaktır.

 

16.00-16.45 DERS ADI: ŞEFKAT ODAKLI TERAPİ
DERS KONUSU: Şefkat Odaklı Terapide Psikoterapi Süreci

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. ZEYNEP KARATAŞ

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bu derste Şefkat Odaklı Terapide psikoterapi süreci ele alınarak, terapötik atmosfer, danışan terapist rolleri, terapinin amaçları, terapinin aşamaları, terapide kullanılan temel teknikler ele alınacaktır.

 

17.00-17.45 DERS ADI: ŞEFKAT ODAKLI TERAPİ

DERS VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ: PROF. DR. ZEYNEP KARATAŞ

DERS KONUSU: Şefkat Odaklı Terapiye Eleştirel Bakış

DETAYLI DERS İÇERİĞİ: 

Bu derste Şefkat Odaklı Terapinin kullanım alanları nelerdir, Şefkat Odaklı Terapiyi destekleyici araştırmalar nelerdir ve Şefkat Odaklı Terapiye getirilen eleştiriler üzerinde durulacaktır.