Başvuru Koşulları

Başvuru Koşulları

Proje önerisinde hedef kitle Temel BDT eğitimi almış Üniversitelerin Eğitim Bilimleri enstitülerinde öğrenim gören psikolojik danışmanlık lisansüstü öğrencileri, Sosyal Bilimler enstitülerinde öğrenim gören psikoloji lisansüstü öğrencileri ve Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimlerini yapan psikiyatri asistanlarıdır. Bu proje ile lisansüstü öğrencilerin alanlarında karşılaştıkları gerçek vakalarda BDT ve güncel yaklaşımları ve teknolojileri kullanmaları sağlanacaktır. Sonuçta kendi çalışma alanlarında daha önceden bildikleri uygulamalara ya da vakalara farklı, güncel ve eleştirisel bir gözle bakabilecek, uygulamaya dönük bilgileri ile yeni çalışmalar planlayabilecekleri gibi yeni uygulamalar/teknolojiler üretebileceklerdir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon belgesinde vurgulanan öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilimsel araştırma becerileri katılımcılara verilecektir. Hedef kitleden katılımcılar aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:

Seçim Kriterlerimiz

  • Etkinliğin mevcut internet sitesinde, sosyal iletişim ağlarında ve her üniversitenin tıp fakülteleri ile sosyal ve eğitim bilimleri enstitülerine davet gönderilerek duyurular yapılacak, etkinliğe katılmak isteyenlerin başvuruda bulunmaları sağlanacaktır. Toplam 20 katılımcı seçimi yapılacaktır.
  • Katılımcıların daha önce BDT temel eğitimi almış olmaları dikkate alınacaktır.
  • Katılımcıların aldıkları eğitimleri Academy of Cognitive Therapy ve European Association for Behavioural and Cognitive Therapies tarafından akredite edilmiş bir kurumdan aldıklarını belgelemeleri istenecektir.
  • Katılımcılar, başvuru sayısının yeterli olması halinde farklı üniversitelere göre seçilecektir.
  • Katılımcılar, başvurunun yeterli olması halinde, 20 lisansüstü öğrencisi cinsiyet, branş ve üniversite dağılımı eşit bir şekilde belirlenecektir.
  • Daha önce 2237-A kapsamında 3 eğitim almış olanlar bu etkinliğe katılamayacaktır.
  • 24-28 Mayıs 2021 ve 23-27 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenen "Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar" isimli etkinliğe katılmış olanlar katılımcı olarak seçilmeyecektir.
  • Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde not ortalamaları dikkate alınacaktır.
  • Katılımcılar arasından tez konusunu BDT ile çalışanlara öncelik tanınacaktır.
  • Başvuru yapanların eğitim tarihinde aktif lisansüstü öğrencilik statüsünde bulunması gerekmektedir. Aktif lisansüstü öğrenci şartını karşılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gereklidir.